aritmija

Aritmija

8065

Dr Nada Macura govori o odstupanju od normalnog srčanog ritma