Veza između virusa COVID-19 i povećane koagulacije

by | 17.05.2021

Klinička ispitivanja su dokazala korelaciju između COVID-19 infekcije i virusne koagulopatije, što za posledicu ima povredu endotela krvnih sudova, stvaranje krvnih ugrušaka, plućne embolije i akutnog respiratornog sindroma. COVID-19 infekcija dovodi do povećanih vrednosti fibrinogena, hiperkoagulacije i česte venske, arterijske i kapilarne tromboze.

Antikoagulantna, antitrombocitna i fibrinolitička terapija korisne su kod ovih pacijenata jer smanjuju rizik od nastanka plućne embolije. Prema najnovijim istraživanjima, gotovo trećina pacijenata obolelih od COVID-19 infekcije ima visoke vrednosti faktora koagulacije (povećan D-dimer, protrombinsko vreme, povišene fibrin degradacione produkte), komplikacije u vidu povećanog stvaranja krvnih ugrušaka i posledičnog nastanka životno ugrožavajućih komplikacija. Standardna antikoagulantna terapija kod ovih pacijenata može izazvati ozbiljne neželjene efekte (krvarenje).

Infekcija koronavirusom i posledično indukovana koagulopatija uspešno se i bezbedno mogu tretirati prirodnim proizvodima – kao što je enzim natokinaza.

Nattokinn®je dijetetski proizvod koji sadrži proteolitički enzim natokinazu NSK-SD® i folnu kiselinu. Nattokinn® efikasno razlaže krvne ugruške, blokira slepljivanje trombocita i sprečava aterosklerozu, obezbeđujući optimalan protok krvi u organizmu.

Primena samo jedne oralne doze natokinaze dovoljna je za ispoljavanje fibrinolitičkog efekta. Nakon primene kapsule Nattokinn® u dozi od 100 mg (2000 FU) posle dva sata dolazi do porasta antitrombina, posle četiri sata uočava se porast produkata razgradnje fibrina, dok se šest sati nakon oralne primene uočava porast D-dimera u krvi (sve su to parametri razgradnje tromba).

Efikasnost proizvoda Nattokinn® ogleda se u brzini razgradnje tromba, što je vrlo značajno kod pacijenata koji ubrzano stvaraju krvne ugruške (COVID-19 pacijenti) u cilju prevencije ozbiljnih komplikacija, poput plućne tromboembolije.

Nattokinn® ima bolji bezbednosni profil u odnosu na standardnu antikoagulantnu terapiju jer na prirodan način podstiče endogenu fibrinolizu i razgradnju tromba, bez neželjenih efekata.

Molimo vas upoznajte se sa politikom odricanja od odgovornosti za redakcijske i druge sadržaje i linkove objavljene na www.ruskidoktor.magicnobilje.com