Zbog čega se oči suše

1126

Sindrom suvog oka nastaje usled poremećaja stabilnosti suznog filma. Najčešći uzrok je jak nedostatak vitamina (posebno grupe A). U starijim godi...