Pozitivne emocije tokom trudnoće su povezane sa razvojem mozga bebe

by | 12.02.2024
Pozitivne emocije tokom trudnoće su povezane sa razvojem mozga bebe

U nedavnoj studiji istraživači su ispitivali odnos između mentalnog pozitivne emocije majke tokom trudnoće i razvoja mozga bebe. Ispostavilo se da mamino emocionalno blagostanje može biti važan zaštitni faktor za razvoj mozga kod deteta. 

Studija je zasnovana na longitudinalnom prospektivnom dizajnu kohorte rođenja kako bi se ispitala veza između blagostanja majki i razvoja mozga kod 7,5-godišnje dece koristeći magnetnu rezonancu (MRI). Ovo doba je izabrano jer je to ključni period neurorazvoja kada se javljaju značajni kognitivni procesi i promene u mozgu.

Pozitivne emocije u trudnoći i razvoj bebinog mozga

Naučnici su tokom studije istraživali pozitivne emocije tokom trudnoće bile povezane sa značajnim razlikama u moždanim strukturama kao što su amigdala i hipokampus, kao i funkcionalnim mrežama kao što su podrazumevani režim i vizuelne mreže.

Mentalno zdravlje majke je procenjeno korišćenjem Bekovog inventara depresije, Edinburške skale postnatalne depresije i Inventara anksioznosti.

Pored toga, anketa je uključivala pitanja o socijalnom i ekonomskom statusu, odnosima sa prijateljima i porodicom, životnom stresu i drugim temama u vezi sa prenatalnim zdravljem i blagostanjem. Ove informacije su korišćene da se konstruiše opšti socio-ekološki faktor nepovoljnosti i rezultati za četiri domena rizika — lični, međuljudski, socioekonomski i životni stres.

Pozitivne emocije trudnice za bebino zdravlje

Uzorak učesnika obuhvatio je 381 dete. Istraživači su otkrili da su pozitivnije majčin emocije tokom prenatalnog perioda bile povezane sa većim bilateralnim volumenom hipokampusa kod ženske, ali ne i muške dece. Međutim, pozitivne emocije majke nisu bile povezane sa debljinom ili zapreminom kortikala talamusa, amigdale, lateralnih komora ili bazalnih ganglija.

Ovi rezultati ukazuju da može postojati neuronska osnova pomoću koje se pozitivne emocije tokom trudnoće prenose sa majke na njeno potomstvo u ranom razvoju mozga. Od značajno povezanih ishoda, samo su se promene u bilateralnom hipokampusu razlikovale između muške i ženske dece.

Ova studija sugeriše da obezbeđivanje mentalnog zdravlja majke može dovesti do trajnih neurorazvojnih prednosti za potomstvo.

Molimo vas upoznajte se sa politikom odricanja od odgovornosti za redakcijske i druge sadržaje i linkove objavljene na www.ruskidoktor.magicnobilje.com